IT Essentials

IT Essentials PC Hardware and Software

IT Essentials obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku.

Dodatkowo program zawiera materiały dydaktyczne

  • zestaw komputerowych lekcji multimedialnych dostarczany przez Cisco Systems, Inc. jako część Programu Cisco Networking Academy w Akademiach Cisco
  • Portal Cisco Networking Academy Management System (CNAMS) – portal e-learningowy przygotowany przez Cisco Systems, Inc. przygotowany do wsparcia nauczania w ramach programu Cisco Networking Academy

Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest w języku polskim. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, elearning oraz symulatory. Więcej informacji dostępne na netacad.