Kursy dla zarejestrowanych uczniów

Każdy uczeń zarejestrowany na platformie NetSpace ma dostęp do :

Większość w języku angielskim (poziom podstawowy, średnio zaawansowany)

Ø   GET CONNECTED – (20 godz.) podstawowe zagadnienia związane z urządzeniami, oprogramowaniem, funkcjonowaniem sieci, Internertu, mediów społecznościowych

Ø   ENTERPRENEURSHIP – (15 godz.) kurs przedsiębiorczości dla informatyków

Ø  MOBILITY FUNDAMENTALS – (90 min)  technolgie wireless dla absolwentów ITE

Ø  PacketTracer Know How – (60 min) – krótki kurs dla nowych użytkowników symulatora PacketTracer pozwlaający zapoznać się z podsatwowymi funkcjonalnościami (dla uczniów i instruktorów)

Ø  Intro To INTERNET oF EVERYTHING – (20 godzin)  – wprowadzenie to koncepcji Internetu Wszechrzeczy